Školy v přírodě / Lyžařské kurzy

Chcete vyrazit se svými dětmi na školu v přírodě a nemůžete sehnat zdravotníka zotavovacích akcí, nočního vychovatele nebo vhodné ubytování? Nechcete sedět dlouhé hodiny u internetu a shánět potřebné informace? Nemáte zkušenosti se specializovaným programem? Chcete ušetřit váš čas?

Naplánujeme a zajistíme za vás hladký průběh celé akce. Stačí jen uvést vaše požadavky a my se o vše postaráme. Co všechno vlastně nabízíme?

MŮŽEME PRO VÁS ZAJISTIT

  • pedagogický personál (denní i noční vychovatele)
  • zdravotníka zotavovacích akcí
  • kompletní program školy v přírodě
  • specializovaný adaptační program
  • doplňkový zážitkový program (diskotéka, nízké lanové aktivity, střelba z luku a vzduchovky apod.)
  • ubytování a stravování
  • fotografování účastníků
  • administrativní zajištění akce
  • dopravu
  • výuku lyžování

Pedagogický personál (denní i noční vychovatelé)

Naše DDM Kroužky vám zajistí kvalifikovaný pedagogický dozor po skončení vyučování, který každoročně prochází pravidelnými školeními v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a supervizí. V případě zájmu můžeme uzavřít dohodu o provedení práce přímo s učiteli, kteří při škole v přírodě jako dozor působí.

Zdravotník zotavovacích akcí

Na školách v přírodě můžeme zajistit dohled kvalifikovaného zdravotníka zotavovacích akcí, který má plně vybavenou lékárničku a má k dispozici vlastní zázemí. Na akci dohlíží na zdravotní stav dětí, vydává dětem léky, vyhlašuje preventivní opatření, pečuje a zodpovídá za nemocné děti, organizuje výjezdy k lékaři, odsouhlasuje a dohlíží na dodržování jídelníčku.

Kompletní program školy v přírodě

Naši pedagogové zajišťují zejména smysluplné naplnění volného času dětí po skončení vyučování. Pravá diskotéka se světelnými efekty, střelba z luku nebo foukačky, zátěžové hry v přírodě, nízké lanové aktivity, horolezecké slaňování a mnoho dalšího je součástí předem připraveného a ověřeného programu. V ceně je veškerý materiál, příprava programu i vedlejší náklady (odměny apod.). S námi se vaše děti nenudí!

Specializovaný adaptační program

Program můžeme zaměřit na posílení vztahů v kolektivu. V takovém případě stavíme na principech zážitkové pedagogiky a zařazujeme seznamovací a týmové aktivity. Součástí her je také následná reflexe.

Doplňkový zážitkový program

Patříte mezi iniciativní pedagogy, kteří mají vymyšlený vlastní program? Nevadí, i v takovém případě vám můžeme nabídnout doplňkový program na který nemáte potřebné materiální nebo personální vybavení. Jedná se například o zorganizování diskotéky se světelnými efekty, zajištění horolezeckého slaňování nebo nízké lanové aktivity. Disponujeme nejen potřebným vybavením, ale i vyškolenými instruktory s patřičnou kvalifikací! Navíc zdarma zapůjčujeme sportovní a jiné vybavení!

Ubytování

V případě ubytování máme k dispozici 48 lůžek v bylinkové ubytovně Velká Mařenka s VIP pokoji pro pedagogy, dále apartmán s 8 místy a 134 lůžek v chatičkách. Tělocvična, venkovní i vnitřní učebny a využití jídelny pro výukové účely jsou samozřejmostí, navíc máme rozsáhlá venkovní hřiště.

Stravování a pitný režim

Stravování při škole v přírodě se řídí zejména zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Strava je podávána pětkrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) a po celou dobu je zajištěn pitný režim. Dopolední svačina může být po domluvě spojena se snídaní. V případě celodenního výletu je zajištěno náhradní stravování formou balíčku s obloženými chleby a ovocem. V den příjezdu je prvním jídlem večeře případně svačina. V den odjezdu je posledním jídlem snídaně a svačina na cestu.

Administrativní zajištění akce

Pro rodiče připravíme předběžné informace o konání akce. Dodáme vám všechny potřebné formuláře k dané zotavovací akci: prohlášení o bezinfekčnosti, přihlášku, posudek pro ošetřujícího lékaře, praktické rady rodičům apod. Zajistíme oznámení na krajskou hygienickou stanici o konání zotavovací akce apod.

Doprava tam a zpět

Dopravu na školu v přírodě můžeme zajistit autobusem. V takovém případě přijede autobus před vaší školu a dále se o vás postará náš zaměstnanec, který vás po příjezdu na místo ubytuje.

Lyžování

Lyžování se realizuje v nedalekém Skiareálu Monínec, kde výuku zajišťují licencovaní instruktoři.